tin trên shopee

Những bài đăng trên Shopee Feed được hiển thị dựa trên hành vi và sở thích mua sắm của từng Người dùng. Do đó, vị trí bài đăng sẽ không thể tự điều chỉnh.

Nếu vi phạm một trong các lỗi sau đây, tài khoản sẽ bị khóa tính năng Shopee Feed hoặc bài đăng sẽ không được hiển thị.