tin nhắn quảng bá

Bán hàng Shopee: Tôi không thấy mục Tin nhắn quảng bá? Tính năng này hiện đang được áp dụng với một số Người Bán nhất định do Shopee chỉ định.

Chỉ các sản phẩm thuộc chương trình giảm giá “Đang diễn ra” mới xuất hiện tại danh sách Sản phẩm giảm giá của trang Tin nhắn quảng bá.