tìm ghtk gần nhất

Danh sách bưu cục: Bưu cục J&T Express, Bưu cục Giao Hàng Tiết Kiệm, Bưu cục Giao Hàng Nhanh, Bưu cục Viettel Post, Bưu cục Best Express, Bưu cục VN Post, Bưu cục Ninja Van

Cách tra cứu bưu cục GHTK. Bước 1: Truy cập website https://giaohangtietkiem.vn/. Bước 2: Chọn tỉnh thành và nhấn Tra cứu điểm gửi hàng.