Cách xem mã đơn hàng trên ứng dụng Shopee Tại mục Tôi > Chọn Xem lịch sử mua hàng > Chọn đơn hàng > xem ID đơn hàng