tiền bán hàng shopee

[Bán hàng Shopee] Các Chủ Đề Thường Gặp Về Đối Soát Dành Cho Người Bán

Phí thanh toán Phí thanh toán là gì Phí thanh toán là khoản phí giao dịch cho mỗi đơn đơn hàng thành công (đơn hàng nằm ở mục “Đã giao”) hoặc đơn có phát sinh yêu cầu Trả hàng hoàn tiền được Người bán/ Shopee chấp nhận “Hoàn tiền ngay” (trừ lý do Chưa nhận được …

[Bán hàng Shopee] Các Chủ Đề Thường Gặp Về Đối Soát Dành Cho Người Bán Đọc thêm »