Bạn cần cung cấp các giấy tờ sau từ công ty độc quyền: Hóa đơn mua hàng. Hợp đồng phân phối/ mua bán. Chứng nhận đại lý ủy quyền hợp pháp.