thiết lập shop

Những câu hỏi thường gặp về bán hàng Shopee: Cần làm gì khi có đơn hàng mới? Cách mở chế độ tạm nghỉ? Thời gian chuẩn bị hàng? Làm gì khi nhận yêu cầu huỷ đơn?

Chế độ tạm nghỉ bán là gì, tạm nghỉ bán là chế độ giúp người bán tắt hoạt động shop. Phục vụ cho nhu cầu tạm thời ngưng bán hàng của shop vì lí do cá nhân.