[Bán hàng Shopee] Cách thiết lập khối lượng và kích thước khi đăng bán

Bán hàng Shopee, bạn phải điền chính xác kích thước và cân nặng của sản phẩm để đơn vị giao hàng có thể tính toán đúng chi phí vận chuyển. Tránh trường hợp từ chối nhận hàng.