Hướng dẫn cách thay đổi ngôn ngữ trong ứng dụng Shopee, từ Tiếng Việt sang các ngôn ngữ khác. Thay đổi trong 2 bước, nhanh chóng tiện lợi.