Hướng dẫn thanh toán bằng thẻ ATM Nội Địa – Internet Banking

Cách thanh toán đơn hàng bằng thẻ ATM: Bước 1: Chọn Phương thức thanh toán > Thẻ ATM Nội địa. Bước 2: Chọn Ngân hàng > Đồng ý > Điền các thông tin cần thiết để Hoàn tất