Trên Ứng dụng Shopee. Bước 1: Vào mục cài đặt vận chuyển. Bước 2: chọn Địa chỉ lấy hàng > Thêm địa chỉ mới. Bước 3: Điền thông tin + bật các chế độ cần thiết > Chọn