Sổ Tay 1001 Kiến Thức Bán Hàng Shopee Dành Cho Người Bán Mới

Thấu hiểu những khó khăn của Người bán mới khi khởi đầu hành trình bán hàng trên Shopee, Học viện Shopee – Shopee Uni ra mắt cuốn Sổ tay cho Người bán mới. Cuốn Sổ tay sẽ đồng hành cùng Người bán với vai trò: