Chương trình Shopee Số Gì Đây. Cách tham gia chương trình

Là chương trình quay số may mắn dành cho tất cả người dùng Shopee từ 17 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam. Tham gia ngay.