số dư shopee

Đối tượng có thể yêu cầu thanh toán từ Số dư TK Shopee: Tất cả Người Dùng có số dư trong Số dư TK Shopee. Điều kiện yêu cầu: Cập nhật ứng dụng Shopee phiên bản mới nhất, Tài khoản Shopee phải liên kết với tài khoản ngân hàng.

Các bước thay đổi mã pin số dư tài khoản Shopee. Hướng dẫn 4 bước thay đổi mã pin số dư tài khoản, đơn giản dễ thực hiện nhất. Có hình ảnh minh hoạ.