Thấu hiểu những khó khăn của Người bán mới khi khởi đầu hành trình bán hàng trên Shopee, Học viện Shopee – Shopee Uni ra mắt cuốn Sổ tay cho Người bán mới. Cuốn Sổ tay sẽ đồng hành cùng Người bán với vai trò: