shopee tăng doanh thu

Voucher dành tặng cho khách hàng mua hàng tại shop sẽ được Shopee cài đặt và hiển thị tại trang chủ của shop. Mỗi voucher có tối đa 10 lần sử dụng, giảm 50%, tối đa 20K cho đơn từ 0Đ, hạn sử dụng trong vòng 2 tuần kể từ ngày nhận thưởng.

Hướng dẫn bán hàng Shopee. Cách tham gia chương trình khởi đầu mới, triệu đơn tới. Chương trình giúp tăng doanh thu của Shop một cách đáng kể.

Khởi đầu mới – Triệu đơn tới là chương trình dành cho người bán. Thời gian tham gia của mỗi người bán tham gia là khác nhau. Mỗi người bán chỉ có 30 ngày từ khi đăng nhập lần đầu tiên.