shopee quảng cáo

Quảng cáo Shopee là giải pháp giúp đưa sản phẩm của Shop tiếp cận dễ dàng hơn và xuất hiện ở vị trí nổi bật thu hút Người mua trên Shopee

Dành cho người bán hàng trên Shopee: Quảng cáo Shopee có 3 hình thức đó là Quảng cáo đấu thầu từ khoá, Quảng cáo Khám phá, Quảng cáo tìm kiếm Shop.