Giới thiệu về Shopee Live Shopee Live là tính năng mới dành cho Người bán trên ứng dụng Shopee. Livestream hiển thị trực tiếp tại trang shop trong app Shopee và link đến trang sản phẩm, khách hàng có thể mua hàng trong lúc xem livestream. Đây là cách thu hút khách hàng mới tốt […]