Dành cho người bán hàng trên Shopee: Quảng cáo Shopee có 3 hình thức đó là Quảng cáo đấu thầu từ khoá, Quảng cáo Khám phá, Quảng cáo tìm kiếm Shop.