Hướng dẫn người bán hàng Shopee tắt, mở đơn vị vận chuyển. Shopee khuyến khích bạn kích hoạt tất cả đơn vị vận chuyển đang có trên Shopee để hỗ trợ tối đa khách hàng của bạn và đạt được doanh thu tốt nhất.