Shopee Đảm đảm bảo là việc Shopee bảo vệ cả Người mua lẫn Người bán bằng cách giữ số tiền giao dịch giữa Người mua và Người bán cho đến khi Người mua xác nhận họ hoàn toàn đồng ý với đơn hàng mà không có bất kỳ yêu cầu Trả hàng/ Hoàn tiền nào.