shopee có phụ phí gì

Phí cố định Shopee Mall là phần trăm hoa hồng trích từ giá bán sản phẩm khi đơn hàng được thực hiện thành công (đơn hàng đã chuyển sang mục “Đã giao” trên hệ thống Shopee) và đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Một số phụ phí khi bán hàng trên Shopee bao gồm Phí thanh toán, phí cố định, phí tham gia dịch phụ, chương trình khuyến mãi Shopee như Freeship Xtra.