Trên Shopee tại sao tôi không thể chat / nhắn tin với shop?

Hướng dẫn khắc phục tình trạng không nhắn tin được với shop trên Shopee. Giúp bạn xác thực tài khoản cá nhân để có thể nhắn tin với shop.