[Người bán] Làm sao để thiết lập mức giá bán buôn / sỉ?

Hướng dẫn thiết lập giá bán buôn sỉ trên Shopee trong 2 bước, cài đặt giá bán buôn sỉ giúp khách hàng mua nhiều hơn và các đơn vị cá nhân tiếp cận.