shopee cách bán hàng

Dành cho người bán hàng trên Shopee: Quảng cáo Shopee có 3 hình thức đó là Quảng cáo đấu thầu từ khoá, Quảng cáo Khám phá, Quảng cáo tìm kiếm Shop.

Hướng dẫn tham gia chương trình Shopee Marketing (Chương trình Khuyến Mãi Shopee). Tham gia Shopee Marketing giúp bạn tăng doanh thu cho cửa hàng của mình.