shop yeu thích

Shop Yêu Thích là những shop được Shopee đánh giá có doanh số bán hàng và dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt. Shop yêu thích sẽ có được nhãn Yêu thích trên gian hàng và sản phẩm của shop.

Shop Yêu Thích+: Đánh giá Shop từ 4.8. Tỉ lệ phản hồi chat từ 90%. Thời gian chuẩn bị hàng dưới 1,5 ngày. Tỉ lệ Shop hủy đơn / giao hàng trễ dưới 3%

Hướng dẫn xem lại các sản phẩm đã yêu thích, sản phẩm yêu thích sẽ có kí hiệu trái tim