Nhóm sản phẩm Shopee thuộc diện Hạn chế trả hàng

Với các khiếu nại có bao gồm các sản phẩm hạn chế trả hàng, Shopee sẽ chủ động xem xét các bằng chứng mà các bên (Người mua / Người bán / đơn vị vận chuyển) cung cấp và đưa ra quyết định cuối cùng.