Quota đăng sản phẩm là gì? Quota đăng sản phẩm là số lượng sản phẩm tối đa mà Shop có thể đăng bán trên Shopee. Quota đăng sản phẩm được tính như thế nào? Quota đăng sản phẩm được tính dựa trên 3 tiêu chí : Cấp độ bán hàng Hệ thống Sao Quả Tạ […]