Mã pin (mật khẩu) của số dư tk Shopee là gì?

Mã PIN (mật khẩu thanh toán) gồm 6 chữ số để tăng cường tính bảo mật. Bạn sẽ bắt buộc phải nhập mã PIN này khi thực hiện yêu cầu rút tiền từ Số Dư TK Shopee