phí shopee bán hàng

Người mua sẽ không phải trả thêm bất kỳ phí gì khi thực hiện thanh toán bằng Thẻ Tín dụng/Ghi nợ trên Shopee, ngoại trừ các trường hợp Giao dịch Nạp Thẻ, Thanh toán hoá đơn, chuyển đổi trả góp. Phí 1.1%.

Hướng đẫn đổi phương thức thanh toán cho đơn hàng trả trước. Bước 1: Chọn đơn hàng. Vào mục Tôi > Chờ xác nhận > chọn đơn hàng cần đổi phương thức thanh toán

Cách xoá thẻ/tài khoản thanh toán: Bước 1: Vào mục Tôi > chọn biểu tượng Thiết lập tài khoản > Tài khoản/ Thẻ ngân hàng. Bước 2: Chọn tài khoản ngân hàng / Thẻ tín dụng/ ghi nợ. cần xóa Bước 3: Chọn Xóa

Phí thanh toán là khoản phí giao dịch cho mỗi đơn đơn hàng thành công (đơn hàng nằm ở mục “Đã giao”) hoặc đơn có phát sinh yêu cầu Trả hàng hoàn tiền