Phí cố định Shopee Mall là phần trăm hoa hồng trích từ giá bán sản phẩm khi đơn hàng được thực hiện thành công (đơn hàng đã chuyển sang mục “Đã giao” trên hệ thống Shopee) và đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.