phân loại sản phẩm

Người mua được mua: số lượng tùy chọn không giới hạn của mỗi mẫu/màu. Người mua bị giới hạn: sẽ chỉ chọn mua được 20 mẫu/màu trong 1 lần thanh toán.

Hướng dẫn bán hàng Shopee, shop có thể tạo phân loại cho sản phẩm tại bước tạo sản phẩm. Người mua dễ dàng lựa chọn sản phẩm theo phân loại hàng.