nowship

Shopee Xu sẽ được tự động cập nhật ở mục Tôi > Tiện ích của tôi > Shopee Xu sau khi đơn hàng chuyển trạng thái “Hoàn tất”. Chỉ đơn đặt món tại ShopeeFood được giao bởi ShopeeFood và thanh toán qua Ví ShopeePay mới nhận được Shopee Xu

Shopee Express Instant: dịch vụ giao hàng “ngay lập tức” triển khai nhờ sự kết hợp giữa Shopee Express Instant và Shopee, đáp ứng mong muốn nhận hàng gấp.

Các bước đặt hàng Shopee Express Instant. Bước 1: Lọc sản phẩm hỗ trợ Shopee Express Instant. Bước 2: Chọn đơn vị vận chuyển Shopee Express Instant khi thanh toán

Các bước thiết lập Shopee Express Instant. Khi bạn đang mua hàng Shopee, ở bước thanh toán cho một đơn hàng bất kì trên Shopee bạn hãy làm như sau.

Các câu hỏi liên quan đến Shopee Express Instant (NowShip). Từ ngày 18.8.2021, NowShip sẽ chính thức đổi tên thành Shopee Express Instant. NowShip.