Hướng dẫn Mở/Tắt nhận thông báo từ Ứng dụng Shopee

Hướng dẫn cài đặt nhận thông báo Shopee trong Ứng dụng Shopee. Cài đặt thông báo nhận qua email, tắt mở thông báo nhận từ Shopee.