Vì sao tôi không nhận được thông báo cho lời nhắc sản phẩm Flash Sale

Bấm “Nhắc nhở tôi” ở mục sản phẩm. Tài khoản đã thiết lập nhận thông báo từ Shopee. Nhận thông báo flash sale giúp bạn cập nhật thông tin sale nhanh nhất.