Vì sao tài khoản Shopee của tôi bị khóa? Có rất nhiều nguyên nhân, chủ yếu là đến từ việc bạn vi phạm quy định. Bạn có thể khiếu nại lấy lại tài khoản.