mã vận đơn shopee

Hướng dẫn tra cứu đơn hàng Shopee

Tra cứu tình trạng đơn hàng Shopee trong tài khoản. Tra cứu đơn hàng Shopee trên máy tính. Tra cứu đơn hàng Shopee trên ứng dụng Shopee.

Bước 1: Vào Mục đơn hàng > Chọn đơn hàng muốn kiểm tra. Bước 2: Tại mục thông tin vận chuyển > chọn Xem > sẽ thấy thông tin Mã vận đơn

Kiểm tra đơn hàng Shopee - tra cứu mã vận đơn - vị trí đơn hàng

Đơn hàng của tôi đang ở đâu? Bao lâu thì tới? Làm sao kiểm tra vị trí đơn hàng? Tra cứu mã vận đơn như thế nào? Làm sao biết đơn hàng đang ở đâu?