Bạn có thể tìm những Voucher/Mã giảm giá thông qua nhiều kênh/mục khác nhau trên Ứng dụng Shopee. Tại mục Kho Voucher, Tại mục Mã giảm giá tại trang chủ