Lí do tài khoản Shopee của tôi bị khóa. Cách mở khoá tài khoản

Tài khoản của bạn khi vi phạm điều khoản Shopee sẽ bị khoá để đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho Người dùng. Với những lí do sau, bạn có thể được mở khoá.