Tài khoản của bạn khi vi phạm điều khoản Shopee sẽ bị khoá để đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho Người dùng. Với những lí do sau, bạn có thể được mở khoá.