Bán hàng Shopee: Đăng ký chương trình Khởi đầu mới – triệu đơn tới

Voucher Hoàn Xu Xtra trước khi kích hoạt Freeship Xtra thì có được nhận ưu đãi không? Hướng dẫn kích hoạt Freeship Xtra