Kiểm tra đơn hàng Shopee – Tra cứu mã vận đơn – Vị trí đơn hàng

Đơn hàng của tôi đang ở đâu? Bao lâu thì tới? Làm sao kiểm tra vị trí đơn hàng? Tra cứu mã vận đơn như thế nào? Làm sao biết đơn hàng đang ở đâu?