Bán hàng Shopee: Tôi không thấy mục Tin nhắn quảng bá? Tính năng này hiện đang được áp dụng với một số Người Bán nhất định do Shopee chỉ định.