Người bán chỉ có thể in phiếu gửi hàng Shopee sau khi xác nhận đơn hàng trên hệ thống. Trường hợp bạn không thể hoàn thành in phiếu gửi hàng có thể do một trong các nguyên nhân sau.