hướng dẫn người bán shopee

Chương trình của tôi cho phép Shop tự tạo chương trình giảm giá cho những sản phẩm bán chạy trong khoảng thời gian nhất định.

Dành cho người bán hàng trên Shopee: Quảng cáo Shopee có 3 hình thức đó là Quảng cáo đấu thầu từ khoá, Quảng cáo Khám phá, Quảng cáo tìm kiếm Shop.

Hướng dẫn mở khoá sản phẩm khẩu trang/nước rửa tay Shopee Người bán Shopee cần thực hiện ngay 2 yêu cầu sau để có cơ hội được mở lại sản phẩm khẩu trang/ nước rửa tay đang bị khóa: Cập nhật tồn kho đúng với tình hình thực tế Cung cấp 1 trong các loại