hướng dẫn đổi sđt

Cách thay đổi số điện thoại ShopeeFood. Bước 1: Truy cập mục Tôi từ ứng dụng ShopeeFood > chọn Cài đặt > Thông tin & liên hệ > Nhấn vào số điện thoại hiện tại của bạn

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Ví ShopeePay trên Shopee. Hướng dẫn liên kết Ví ShopeePay đã có sẵn với tài khoản Shopee. Hướng dẫn thanh toán cho đơn hàng trên Shopee bằng Ví ShopeePay