hoàn xu shopee

Các bước tham gia gói Hoàn Xu Xtra Shopee. Bước 1: Truy cập trang mua gói. Bước 2: Chọn mua 01 Gói Hoàn Xu Xtra. Bước 3: Thanh toán 20.000đ.

Phí tham gia gói Hoàn Xu Xtra là 20.000đ, và 4% cho mỗi đơn hàng của Shopee thành công. Đối với đơn thất bại sẽ không bị tính phí.