Nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng khi mua hàng tại Shopee, tên các sản phẩm thuộc ngành hàng Vệ sinh phụ nữ và Hỗ trợ tình dục sẽ được thay thế thành “Sản phẩm hỗ trợ sức khỏe” trên phiếu gửi hàng khi giao đến Người mua.