hỗ trợ shop

Một số lưu ý dành cho người bán: Quy trình giao hàng cho đơn vị vận chuyển. Hướng dẫn xử lý đơn hàng hàng loạt trên Kênh Người bán. Các đơn vị vận chuyển trên Shopee

Khi Người mua sử dụng hết hạn mức miễn phí vận chuyển quy định của Shopee, Người bán sẽ tự hỗ trợ phí vận chuyển cho Người mua với mức hỗ trợ Người bán đã tạo trên Kênh Người bán mà không có sự hỗ trợ từ Shopee.