Bài viết sẽ hướng dẫn bạn tìm kiếm sản phẩm có hỗ trợ vận chuyển bằng GrabExpress trên Shopee App. Các bước tìm sản phẩm có GrabExpress Bước 1: Vào Shopee App, tìm kiếm sản phẩm Tìm kiếm sản phẩm với từ khoá cần tìm. Bước 2: Chọn đơn vị vận chuyển bằng tính năng […]